Next image STRONG LEASH

Strong leash ger dej ett bra grepp och förbättrad kontroll på din hund.